Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252 Działalność w Etiopii - Betel

Adopcja z sercem

Adopcja z sercem


Proponujemy, zachęcamy i prosimy o „Adopcję z sercem” mieszkańców Domu "Ewnetegna Tamir" Wspólnoty Mieszkaniowej z Osobami Niepełnosprawnymi w Debre Zeyit (Etiopia)


Co to jest „Adopcja z sercem”?

Akcja polega na wsparciu materialnym i duchowym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na opiekę nad daną osobą niepełnosprawną i chorą, tj. na żywność, lekarstwa, zapewnienie całodobowej opieki i wszystkiego, co z tym związane.
„Adopcja z sercem” daje osobie niepełnosprawnej i chorej możliwość normalnego i godziwego życia, odpowiednio do swojej niesamodzielności, a nie powolnego i nieludzkiego umierania.
„Adopcja z sercem” proponowana przez ruch „Betel” jest przywracaniem godności osobom niepełnosprawnym i chorym.


Kto może podjąć „Adopcję z sercem”?

- rodziny,
- osoby indywidualne,
- grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne),
- firmy, instytucje i inne organizacje.


Jak długo trwa adopcja?

Długość okresu „Adopcji z sercem” określa w deklaracji Darczyńca. Czas trwania adopcji może być np. półroczny, roczny bądź bezterminowy.
Można zrezygnować z podjętej „Adopcji z sercem” podczas jej trwania. W takim przypadku należy z wyprzedzeniem przesłać informację pod adres: betel@betel-charity.org .
Osoba niepełnosprawna i chora, które traci rodzica adopcyjnego, trafia powtórnie do „Adopcji z sercem”.


Koszt „Adopcji z sercem”

Miesięczna wysokość „Adopcji” wynosi 30€ (lub równowartość 30€). Według naszego rozeznania, jest to konieczne minimum na zapewnienie pełnego wyżywienia danej osoby w ciągu jednego miesiąca. Oczywiście, wplacana kwota może być również mniejsza lub większa. W takim przypadku prosimy o zadeklarowanie wysokości miesięcznych wpłat. Każdy okruch dobroci jest ważny, bezcenny i bezdyskusyjny.


Procedura „Adopcji z sercem”:

- ściągnięcie z naszych stron odpowiedniego formularza,
- wypełnienie formularza,
- odesłanie wypełnionego formularza na adres:


Dodatkowe informacje

Darczyńca (Rodzic adopcyjny) może mieć stały kontakt z osobą adoptowaną na odległość. Może wysyłać listy, specjalne i okazjonalne paczki, a nawet przyjeżdżać w odwiedziny do naszego domu czy zabrać daną osobę na wakacje. Listy można wysyłać na adres podany w stopce strony internetowej domu, z podaniem nazwiska osoby, do której przesyłka ma trafić.